לוח קונים ברשת | לוח יד 2 | רכב | נדל"ן
הפוך לעמוד הבית | הוספה למועדפים | צור קשר 
לימודים שירותים חיות מחמד נופש עבודה נדל"ן רכב יד שנייה
לימודים שירותים | בעלי מקצוע חיות מחמד | בעלי חיים נופש | חופשה דרושים | חיפוש עבודה נדלן רכב יד שניה
 
עמוד הבית | פרסם מודעה | איזור אישי | אודות קונים ברשת | תקנון | צור קשר
 
שלום, התחבר!
  

מה אתה רוצה למכור ?

מה אתה רוצה לקנות ?

תקנון האתר
 
מבוא:
ברוכים הבאים לאתר האינטרנט לוח קונים ברשת, האתר נקרא בתנאי שימוש אלה "האתר" או בשמו לוח קונים ברשת , הנך מתבקש לקרוא את התנאים בקפידה, שכן השימוש באתר, לרבות גישה לתכניו, מעידים על הסכמתך להם. חלק מהפעולות באתר (לדוגמה, מסירה מקוונת של מודעות לפרסום) כפופים לתנאי שימוש או להסכמים מקוונים נוספים. בחלק מן המקרים תתבקש לאשר באופן פעיל את הסכמתך לתנאים או הסכמים אלה. במקרה כזה, ביצוע הפעולות הללו יהיה כפוף הן לתנאי שימוש כלליים אלה והן לתנאים ולהסכמים הפרטניים החלים עליהם. בכל מקרה, כל התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.
מידע ותכנים באינטרנט:
המידע שתמסור לפרסום בלוח קונים ברשת יהיה חשוף לכל משתמשי האינטרנט. נהג בתבונה ובזהירות בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש בלוח קונים ברשת ו/או פרסום איזה מפרטיך בו, כשם שעליך לנהוג בכל יצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.
לוח קונים ברשת רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני או בSMS מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי פרסומי בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. בכל עת תוכל לפנות ללוח קונים ברשת על מנת לבטל את הסכמתך לכך ולחדול מקבלתו. לוח קונים ברשת כולל מודעות ופרסומות מטעמם של מי מבקשים להציע לקנות מוצרים, שירותים או מידע ("המודעות"). המודעות יכול שיהיו בטקסט, בתמונות, בקול או במולטימדיה. הן מתפרסמות מטעמם של אנשים פרטיים כמו גם מטעם חברות, מוסדות ועסקים. לוח קונים ברשת לא ישא בכל אחריות לתוכן המודעות , האחריות היחידה לתוכן חלה על מי שמסרו את המודעות לפרסום. לפיכך, פרסום המודעות באתר אינו מהווה המלצה או עידוד מטעמו של לוח קונים ברשת למכור / לקנות את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם.
כל עסקה שתעשה בעקבות מודעה שהתפרסמה באתר תסוכם ישירות בינך לבין מי שמסר את המודעה לפרסום. לוח קונים ברשת אינו צד לכל עסקה כזו, ולא ישא באחריות לשירותים, לטובין או למידע שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר או ירכשו בעקבות פרסומן.
השימוש בלוח קונים ברשת:
הנך רשאי להשתמש בלוח קונים ברשת למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר (לרבות המודעות) לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי. בכלל זה אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים מתוך לוח קונים ברשת לרבות מודעות כלשהם, באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות וביישומי מחשב, בטלפוניה ובתקשורת סלולרית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי.
אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל אמצעי מכל סוג שהוא, לרבות יישומי מחשב ובכללם (אך לא רק) תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך לוח קונים ברשת או לצורך הצגתם במסגרת אחרת כלשהי שאיננה לוח קונים ברשת בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מלוח קונים ברשת.
אין להציג תכנים מלוח קונים ברשת בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.
אין להציג תכנים מלוח קונים ברשת בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים או מידע כלשהם, ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
אין לקשר ללוח קונים ברשת מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
אתרי אינטרנט או יישומי מחשב ותקשורת אחרים רשאים לקשר ולהפנות רק לעמוד הבית של לוח קונים ברשת כפי שהוא , בעת קישור כאמור על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט בלוח קונים ברשת להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש - לדוגמה, בסרגל הכתובת (address bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.
אסור לקשר לעמודים או לתכנים באתר שלא באמצעות עמוד הבית ("קישור עמוק"). בכלל זה אסור לקשר לתכנים מלוח קונים ברשת במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר .
לוח קונים ברשת לא ישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את לוח ידיעות אחרונות בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.
נהלי הרשמה ומסירת מידע אישי:
במסגרת אותם מרכיבים באתר הדורשים מסירת מידע אישי ( כדוגמת לוח המכירות) תתבקש לספק מספר נתונים אישיים כדוגמת: שם מלא, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי כרטיס חיוב ועוד, נתונים אלה יועברו ויישמרו במאגר המידע של חברת DOOBLE מחשבים ואינטרנט. נדגיש כי מסירת הנתונים הנ"ל
על ידך אינה מחויבת על פי חוק אולם ללא מסירת הנתונים המוגדרים כ"חובה" לא תוכל/י להשתמש בשירותים המוצעים באתר, כדוגמת פרסום בלוח המכירות של האתר. הנתונים המוגדרים כחובה יסומנו באופן שונה ובולט משאר השדות.
מדיניות ניהול מודעות באתר:
 
מפעילת לוח קונים ברשת רשאית לבטל/לשנות/לערוך כל מודעה שנכנסת לאתר, לפי שיקול דעתה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר נוסח שאינו ראוי ו/או אינו עומד בסטנדרטים של האתר. תקנון האתר מאפשר לכל אדם להכניס מודעה אחת בלבד באותו עניין, לערוך ולשנות אותה בכל עת. הנהלת האתר משאירה לעצמה את הזכות לחסום/לבטל כל מודעה שאינה עומדת בכתוב לעיל.
זכויות יוצרים/סימני מסחר:
כל הדפים המופיעים באתר הם רכושה של DOOBLE מחשבים ואינטרנט. אין להעתיק או לפרסם את הדפים במלואם או בחלקם ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב . האתר KONIM.NET נועד אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, ואין להכניס בו שינויים להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של מפעילת האתר בכתב ומראש. ידוע למשתמש כי כל הזכויות בשם ובסימן המסחרי של הלוח, כמו גם במבנה הלוח, בעיצובו ובאופן הצגת הפרסומים המופיעים בו - שייכות בלעדית ללוח קונים ברשת. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או לעשות כל שימוש בכל אלה לכל מטרה שהיא.
קישורים בלוח:
 
במידע המתפרסם באתר תמצא קישורים לאתרי אינטרנט ומקורות מידע אחרים. האתרים והמידע המקושרים מתוך לוח קונים ברשת אינם מתפרסמים על ידי לוח קונים ברשת או מטעמו. יתכן שתמצא שמידע ותכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. לוח קונים ברשת אינו אחראי לאתרי האינטרנט, שאליהם מוליכים הקישורים ואין באפשרותו לקבוע עד כמה המידע באתרים חיצוניים אלה מהימן (אם בכלל), שלם, מדויק או עדכני. לוח קונים ברשת אינו שולט במידע המתפרסם באתרים שאליהם מקשר האתר ואינו מפקח עליהם. לכן העובדה שתמצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.
לוח קונים ברשת אינו מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. לוח קונים ברשת רשאי לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתו המוחלט.
לוח קונים ברשת לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם תגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר.
 
אחריות לוח קונים ברשת:
 
השירותים והמידע באתרי לוח קונים ברשת ניתנים לשימוש כמות שהם ולא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי לוח קונים ברשת בגין תכונות של השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום פרטים, מידע או קבצים מטעמך באתר. השימוש בשירותים ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.
לוח קונים ברשת אינו מתחייב, כי למידע או למודעות שתפרסם באתר תהיה היענות. לוח קונים ברשת אינה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות הפרסום ומי יגיב למידע שתמסור לפרסום, ולכן לא ישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אליך או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. לוח קונים ברשת לא תהיה גם אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שתמסור לפרסום.
כל החלטה שתקבל ביחס למידע שהתפרסם באתר הינה באחריותך המלאה בלבד. לוח קונים ברשת אינו מתחייב כי פרטים שמוסרים המפרסמים באתר יהיו מלאים, נכונים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. זכור: לוח קונים ברשת עצמה אינה מכירה את משתמשי האתר או המפרסמים בו, ואין ביכולתה לבקר את אמיתות המידע שהם מוסרים לפרסום. לוח קונים ברשת לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע ממידע שפורסם באתר על-ידי צדדים שלישיים.
לוח קונים ברשת אינה מתחייבת שהשירותים באתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי לוח קונים ברשת או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל לוח קונים ברשת או אצל מי מספקיהם.
הנך מתחייב לשפות את DOOBLE מחשוב ואינטרנט, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את DOOBLE מחשבים ואינטרנט, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר, לרבות מודעות.
שונות:
תשלום עבור פרסום מסחרי באתר יעשה במזומן ו/או באמצעות כרטיס אשראי, בהתאם לנהלי חברות האשראי ובכפוף לאישורן. על פי שיקול דעתה הבלעדי לוח קונים ברשת רשאית לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. החברה תפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה פרסומם.